Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Inskolning och introduktion

Liksom resten av de kommunala förskolorna i Knivsta tillämpar Lagga förskola en föräldraaktiv heldagsintroduktion. Med detta menas att föräldrarna är med i stort sett hela dagen (4-5 dagar). På så vis introduceras både barn och föräldrar i förskolans verksamhet på en och samma gång.

Som förälder är det självklart du som känner ditt barn allra bäst medan vi som pedagoger vet hur barn fungerar i förskolegrupper. Ni är aktiva och hjälper era barn vad gäller av- och påklädning, blöjbyten, matning, vila m.m. under de första dagarna, medan detta alltmer övergår till pedagogerna på förskolan.

Verksamheten pågår som vanligt under inskolningsperioden, all personal går sina ordinarie tider och introducerade barn inkluderas såklart bland de nya. Barnen utforskar på detta sätt och lär känna sin nya miljö med en trygg person nära. All personal lär även känna alla barn och föräldrar på ett fördelaktigt sätt.

  • Senast uppdaterad 7 feb 2018