Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Övergång till förskoleklass

"Förskolan ska sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen (...) för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv (Lpfö98 rev. 2010, sid 12).

Lagga förskola ligger i anslutning till Lagga skola, vilket gör att barnen redan är bekanta med skolans gård och förskoleklassens pedagog. Under vårterminen samarbetar förskolan med Laggas dagbarnvårdare och har en liten egen lärgrupp för de barn som ska gå vidare upp till förskoleklass på hösten.

Då träffas barnen från förskolan och dagbarnvårdarna i förskoleklassens lokaler en förmiddag i veckan under några veckors tid tillsammans med en pedagog från förskolan och en från dagbarnvårdarna för gemensamma aktiviteter och lära känna förskoleklassens utrymmen.

 
  • Senast uppdaterad 13 nov 2017