Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Tider och rutiner

Våra öppettider är:
Måndag - fredag kl. 06.30 - 17.30

Från 16.30 samarbetar förskolan med skolans fritidshem som då tar emot förskolans barn för omhändertagande i deras lokaler. 

Rutiner

På morgonen - lämning
Pedagogerna vill gärna att du som vårdnadshavare tar dig tid till att följa med ditt barn in på avdelningen och säger hej. På så sätt blir överlämnandet tryggt och pedagogerna har med säkerhet sett ditt barns ankomst och prickat för i närvaropärmen. 

På eftermiddagen - hämtning
När du hämtar ditt barn vill pedagogerna gärna berätta hur ditt barns dag varit och markera att du hämtat ditt barn i närvaropärmen.
Vi pedagoger lägger vårt personalschema efter barnens vistelsetider och erbjuder barnen frukost om de kommer innan klockan 07.00 på morgonen

Vistelsetider
Ditt barns vistelsetid på förskolan grundar sig på den tid du som förälder arbetar eller studerar. Arbetstiden inklusive skälig restid skrivs på ett vistelsetidsavtal som du/ni lämnar till förskolan. Avtalet kan förändras under tidens gång men då skall ett nytt vistelsetidsavtal lämnas in en månad innan de nya tiderna börjar gälla. Detta för att vistelsetidsavtalen ligger till grund för planering av pedagogernas scheman samt för avdelningens verksamhet.

Om minst en förälder är ledig eller har semester skall även barnet vara ledigt från förskolan.

 

  • Senast uppdaterad 8 maj 2017