God kontakt för varje barns bästa

Vi tror på en god föräldrakontakt och ett engagemang från alla sidor för att skapa trygghet för varje barn.

landning4
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Barn och förälder

Tillsammans med er föräldrar skapar vi de bästa utvecklingsmöjligheterna för ert barn. Genom kontinuerlig kontakt och information strävar vi mot att varje barn ska få en så bra tid som möjligt på Lagga förskola.

  • Senast uppdaterad 8 maj 2017