Variation!

Lagga förskolan erbjuder en varierande pedagogisk verksamhet med fokus på lek, matematik och språk, natur och teknik samt IT. Förskolan har mycket utevistelse på förskolegården och i närliggande skog.

 

landning1
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Om vår förskola

På Lagga förskola är det kompetenta barnet i fokus. Med det menas att barnens erfarenheter, intressen och lust att lära lägger grunden till förskolans aktiviteter och temaarbeten. Genom att förskolan ger barnen inflytande över deras egen vardag vill förskolan bidra till att utveckla självständiga och trygga samhällsmedborgare med en stabil självkänsla.

Förskolans verksamhet erbjuder barnen variationsrika lärmiljöer där barnen ges möjlighet till stimulerande och lustfyllda aktiviteter. Genom ett brett utbud av olika lekrum utvecklar barnen både sina språkliga och motoriska kompetenser, samtidigt som fantasin tillåts i stor utsträckning.

Förskolans pedagoger blickar framåt och erbjuder barnen möjligheter till social utveckling, digital kompetens och en hälsosam livsstil. Intill förskolan ligger skogen runt knuten och pedagogerna använder ofta detta extra uterum som en spännande och kreativ lärmiljö.

 

  • Senast uppdaterad 13 nov 2017